یه خرده حرف و خط روی کاغذ

23 نوامبر 2014 به قلم شهرام گیل آبادی

می گویند سالی 150 میلیارد تومن هزینه خط کشی تهران می شود اما آدمها دایم خط خودشان را عوض می کنند، خیلی ها مانند این سه نفر!!! بی هویت هستند، تازه آدم های خط دار دوقرتونیم شان هم باقی است. آدم های خط خطی مثل آدم های بدون خط نیستند آنها را هم فحش می دهند و اما مردم مانند زباله قدرت تفکیک ندارند! نقطه سرخط

می گویند سالی 350 میلیارد تومن پول جمع کردن زباله تهران می شود…. بعضی محله ها روزی 7بار زباله هاشان جمع آوری می شود اگر روزی فقط یکبار زباله جمع شود که نمی شود!! می شود؟! اگر فقط یک 50گرم یا 100 گرم زباله هایمان را کم کنیم ؟؟!! هر ایرانی روزی 650گرم و هر تهرانی روزی 900گرم زباله تولید می کند…

در تهران روزی 500 تصادف منجر به کروکی ثبت می شود. در تهران سالی حدود 1000 نفر بر اثر تصادف جان می دهند…

به نظرم باید در سیاست، تفکیک شود، تقلیل شود و اصلاح الگوی مصرف هم باشد!

دست‌نوشته