یه خرده حرف و خط روی کاغذ

۲ آذر ۱۳۹۳ به قلم شهرام گیل آبادی

می گویند سالی ۱۵۰ میلیارد تومن هزینه خط کشی تهران می شود اما آدمها دایم خط خودشان را عوض می کنند، خیلی ها مانند این سه نفر!!! بی هویت هستند، تازه آدم های خط دار دوقرتونیم شان هم باقی است. آدم های خط خطی مثل آدم های بدون خط نیستند آنها را هم فحش می دهند و اما مردم مانند زباله قدرت تفکیک ندارند! نقطه سرخط

می گویند سالی ۳۵۰ میلیارد تومن پول جمع کردن زباله تهران می شود…. بعضی محله ها روزی ۷بار زباله هاشان جمع آوری می شود اگر روزی فقط یکبار زباله جمع شود که نمی شود!! می شود؟! اگر فقط یک ۵۰گرم یا ۱۰۰ گرم زباله هایمان را کم کنیم ؟؟!! هر ایرانی روزی ۶۵۰گرم و هر تهرانی روزی ۹۰۰گرم زباله تولید می کند…

در تهران روزی ۵۰۰ تصادف منجر به کروکی ثبت می شود. در تهران سالی حدود ۱۰۰۰ نفر بر اثر تصادف جان می دهند…

به نظرم باید در سیاست، تفکیک شود، تقلیل شود و اصلاح الگوی مصرف هم باشد!

دست‌نوشته